Skip to main content

Public Cloud vs Private Cloud vs Hybrid Cloud

 What is a public cloud?

Public clouds are the most common way of deploying cloud computing. The cloud resources (like servers and storage) are owned and operated by a third-party cloud service provider and delivered over the Internet. With a public cloud, all hardware, software, and other supporting infrastructure is owned and managed by the cloud provider. In a public cloud, you share the same hardware, storage, and network devices with other organizations or cloud “tenants.” You access services and manage your account using a web browser. Public cloud deployments are frequently used to provide web-based email, online office applications, storage, and testing and development environments.

Advantages of public clouds:

 • Lower costs—no need to purchase hardware or software, and you pay only for the service you use.
 • No maintenance—your service provider provides the maintenance.
 • Near-unlimited scalability—on-demand resources are available to meet your business needs.
 • High reliability—a vast network of servers ensures against failure.


What is a private cloud?

A private cloud consists of computing resources used exclusively by one business or organization. The private cloud can be physically located at your organization’s on-site datacenter, or it can be hosted by a third-party service provider. But in a private cloud, the services and infrastructure are always maintained on a private network and the hardware and software are dedicated solely to your organization. In this way, a private cloud can make it easier for an organization to customize its resources to meet specific IT requirements. Private clouds are often used by government agencies, financial institutions, any other mid- to large-size organizations with business-critical operations seeking enhanced control over their environment.

Advantages of a private clouds:

 • More flexibility—your organization can customize its cloud environment to meet specific business needs.
 • Improved security—resources are not shared with others, so higher levels of control and security are possible.
 • High scalability—private clouds still afford the scalability and efficiency of a public cloud.

What is a hybrid cloud?

Often called “the best of both worlds,” hybrid clouds combine on-premises infrastructure, or private clouds, with public clouds so organizations can reap the advantages of both. In a hybrid cloud, data and applications can move between private and public clouds for greater flexibility and more deployment options. For instance, you can use the public cloud for high-volume, lower-security needs such as web-based email, and the private cloud (or other on-premises infrastructure) for sensitive, business-critical operations like financial reporting. In a hybrid cloud, “cloud bursting” is also an option. This is when an application or resource runs in the private cloud until there is a spike in demand (such as seasonal event like online shopping or tax filing), at which point the organization can “burst through” to the public cloud to tap into additional computing resources.

Advantages of hybrid clouds:

 • Control—your organization can maintain a private infrastructure for sensitive assets.
 • Flexibility—you can take advantage of additional resources in the public cloud when you need them.
 • Cost-effectiveness—with the ability to scale to the public cloud, you pay for extra computing power only when needed.
 • Ease—transitioning to the cloud doesn’t have to be overwhelming because you can migrate gradually—phasing in workloads over time.

Popular posts from this blog

Juno miluje Jiru! CZ

Není nic lepšího, než když spolu dvě složky fungují naprosto synchronně. Test Case Management systém JunoOne od společnosti Denevy je navržen a vyvinut speciálně pro správu testů a řízení testovacích incidentů a jeho zásadní předností je plná kompatibilita se systémem JIRA . Tuto možnost propojení ocenilo již mnoho spokojených zákazníků. Přečtěte si více informací o našem projektu zaměřeného na integraci JunoOne s nástrojem JIRA v naší    case study zde 

Webové služby - rychlý úvod do testování WS aneb jak získat první odpověď v nástroji SoapUI CZ

Potřebujete začít s testováním webových služeb? Už jste někdy slyšeli o REST nebo SOAP? Při vytváření softwaru, který je připojen k internetu, je obvykle nutné komunikovat mezi aplikačními službami. V rámci našeho uvedeného příkladu komunikace probíhá mezi službami prostřednictvím protokolu HTTP. SOAP nebo REST jsou způsoby, jak snadno komunikovat prostřednictvím HTTP. REST (Representational state transfer) je architektura, definující způsoby, které mohou být použity pro komunikaci mezi webov ými službami, které byly zavedeny v HTTP 1.1 SOAP (Simple Object Access Protocol) je specifikace protokolu, dovolující komunikaci strukturovaných informací mezi webovými službami. Kde do toho vstupuje SoapUI Podle společnosti Smartbear je SoapUI předním světovým funkčním testovacím nástrojem pro testování SOAP a REST. Jelikož existuje verze s otevřeným zdrojovým kódem, zkusme to. https://www.soapui.org/downloads/soapui.html Po instalaci jsme přivítání to

Test Strategy is not only document

The purpose of Test Strategy document is in high level definition for entire Test management process and all related activities primarily in concept approaching into test preparation and test execution phases of project. Cooperation all testing activities during the project should be based on main Test policy of organization. Test management processes Implementation of testing processes is distributed into levels between organization, project and dynamic testing processes.   Organization Test Policy is methodology and document which govern and describe rules for continuous improvement for testing activities within company and describes those areas: Testing definitions, Test process descriptions, Testing Evaluations rules, Quality level definitions and Process improvement rules. Test Strategy (this document ) is artefact describes rules and global test approach used by project to deliver quality assurance for defined scope of applications, modules or whole systems with respectation o