Posts

Showing posts from June, 2020

Gsuite vs. Office 365 - SK

Gsuite vs Office 365     (June 2020)     1         Gsuite   Výhody:   ·       silná podpora pre týmovú spoluprácu ·       ľahko prístupná real-time ·       kolaborácia intuitívne užívateľské rozhranie ·       jednoduché používanie ·       skúsenosti úživateľov s Gmail-om   Nevýhody:   ·       nemožnosť prispôsobenia plateného balíka non-live ·       kolaborácia nie je prepracovaná ·       menej doplnkov v písacích aplikáciách ·       Excel prevyšuje sheets ·       málo predloh pre vytváranie dokumentov, tabuliek a        prezentácií ·        ťažšie spravovanie pridávanie , úprava účtov užívateľov   2         Office365   Výhody   ·       variabilita pri vyberaní aplikácií , ( lacnejší balík + dokúpenie konkrétnych aplikácií, oproti drahšiemu balíku so všetkými aplikáciami   ·       rozšírené doplnky na editovanie textu ·       predpripravené šablóny na tvorbu dokumentov ,tabuliek, prezentáci ·       prepracované editovanie a označovanie textu pre ostatných   ·       Focused Inbox v Outlook-