Skip to main content

DevOps tools - choose wisely!

One of ours DevOps implementation could be described like most effective and simple way to move forward. CI/CD is based on Gitlab and other activities are integrated together like this:


JunoOne - Test management system with issue tracking and much more

Git distributed version-control system for tracking changes in source code during software development

Jira - software development tool used by agile teams

Gradle - From mobile apps to microservices, from small startups to big enterprises, Gradle helps teams build, automate and deliver better software, faster.

Selenium -  If you want to create robust, browser-based regression automation suites and tests, scale and distribute scripts across many environments, then you want to use Selenium WebDriver, a collection of language specific bindings to drive a browser - the way it is meant to be driven.

Php UnitPHPUnit is a programmer-oriented testing framework for PHP.
It is an instance of the xUnit architecture for unit testing frameworks.

jUnitprogrammer-friendly testing framework for Java

GitlabOpen source software to collaborate on code

Jenkins -  The leading open source automation server, Jenkins provides hundreds of plugins to support building, deploying and automating any project.

Openstack The Most Widely Deployed Open Source Cloud Software in the World
DockerWe help developers and development teams build and ship apps.

Kubernetes -  Automated container deployment, scaling, and management

Elastic Search - Easily implement powerful, modern search experiences for your busy team. Quickly add pre-tuned search to your website, app, or workplace. Search it all, simply.

Sentry - Sentry's application monitoring platform helps every developerdiagnose, fix, and optimize the performance of their code.

Zabbix - superior monitoring solution available and affordable for all.


Comments

Popular posts from this blog

Juno miluje Jiru! CZ

Není nic lepšího, než když spolu dvě složky fungují naprosto synchronně. Test Case Management systém JunoOne od společnosti Denevy je navržen a vyvinut speciálně pro správu testů a řízení testovacích incidentů a jeho zásadní předností je plná kompatibilita se systémem JIRA . Tuto možnost propojení ocenilo již mnoho spokojených zákazníků. Přečtěte si více informací o našem projektu zaměřeného na integraci JunoOne s nástrojem JIRA v naší    case study zde 

Webové služby - rychlý úvod do testování WS aneb jak získat první odpověď v nástroji SoapUI CZ

Potřebujete začít s testováním webových služeb? Už jste někdy slyšeli o REST nebo SOAP? Při vytváření softwaru, který je připojen k internetu, je obvykle nutné komunikovat mezi aplikačními službami. V rámci našeho uvedeného příkladu komunikace probíhá mezi službami prostřednictvím protokolu HTTP. SOAP nebo REST jsou způsoby, jak snadno komunikovat prostřednictvím HTTP. REST (Representational state transfer) je architektura, definující způsoby, které mohou být použity pro komunikaci mezi webov ými službami, které byly zavedeny v HTTP 1.1 SOAP (Simple Object Access Protocol) je specifikace protokolu, dovolující komunikaci strukturovaných informací mezi webovými službami. Kde do toho vstupuje SoapUI Podle společnosti Smartbear je SoapUI předním světovým funkčním testovacím nástrojem pro testování SOAP a REST. Jelikož existuje verze s otevřeným zdrojovým kódem, zkusme to. https://www.soapui.org/downloads/soapui.html Po instalaci jsme přivítání to

Test Strategy is not only document

The purpose of Test Strategy document is in high level definition for entire Test management process and all related activities primarily in concept approaching into test preparation and test execution phases of project. Cooperation all testing activities during the project should be based on main Test policy of organization. Test management processes Implementation of testing processes is distributed into levels between organization, project and dynamic testing processes.   Organization Test Policy is methodology and document which govern and describe rules for continuous improvement for testing activities within company and describes those areas: Testing definitions, Test process descriptions, Testing Evaluations rules, Quality level definitions and Process improvement rules. Test Strategy (this document ) is artefact describes rules and global test approach used by project to deliver quality assurance for defined scope of applications, modules or whole systems with respectation o