Tester: Odpovědná a populární profese současnosti CZDnešní moderní doba s sebou přináší rozmach v oblasti informačních a komunikačních technologií, které se rozvíjí kontinuálně a enormní rychlostí. Trh je doslova přesycen množstvím nejrůznějších aplikací, ať už webových či desktopových, virtuální prostor se hemží množstvím webových stránek, e-shopů, firmy používají nespočet softwarů a pro svou práci využívají platformy, kde spoléhají na jejich stoprocentní funkčnost a bezchybnost. 
Ve světě, kde se každá práce opírá o moderní technologie a všichni jsou dostupní online, je naprosto nezbytné eliminovat jakékoliv nežádoucí vlivy, které by měly za následek jakoukoliv nestabilitu systémů či softwarů. 
Jelikož je každý systém, aplikace, každá virtuální entita „živým organismem“ náchylným k chybovosti, je potřeba dohlížet a kontrolovat jejich stav, nejlépe ještě před nasazením do produkce a postoupením do pravidelného užívání. V tomto momentě vstupuje do hry Tester, který je nepostradatelnou součástí testerského týmu a jeho práce přispívá ke zvyšování kvality a dává podněty k případné optimalizaci softwarových produktů. 
Být v roli testera s sebou nese mnohem více než se může na první pohled zdát. Ačkoliv se jedná o IT pozici, která vzbuzuje domnění stereotypní práce „klikače“, zdání klame. Nejen, že je tester odpovědný za identifikaci chyb v systému, musí zároveň kooperovat s vývojem, analytiky a důsledně reportovat aktuální stav mnohdy i v časovém presu s ohledem na dodávku směrem ke klientovi. 

V současnosti se testing stává čím dál více atraktivní oblastí, do které se snaží proniknout nadšenci z různých, často i naprosto odlišných oborů a IT firmy po kvalitních testerech sáhnou všema deseti. Pokud uchazeč zvažuje práci na pozici testera, měl by počítat s určitou osobní přípravou, než se zúčastní pracovního pohovoru. Důležité je zajistit si povědomí týkající se dané oblasti, a kromě osobní motivace doložit i patřičné znalosti či dovednosti. 

Na co může být Tester během pohovoru dotazován a jak by měl být připraven odpovídat? 
Během pohovoru je zcela jisté, že se setká s těmito základními otázkami, které zaměstnavateli napoví, jak moc je znalostně vybaven v rámci této problematiky. 

Co znamená testování softwaru? 
Testování softwaru je proces validace, který potvrzuje, že systém funguje podle obchodních požadavků. Kvalifikuje systém z různých hledisek, jako je použitelnost, přesnost, úplnost, účinnost atd. 

Proč je vyžadováno testování softwaru? 
Je to povinný proces, který je nezbytný pro kvalifikaci softwaru jako použitelného pro výrobu. Zde je několik přesvědčivých důvodů, které dokazují, proč je testování nezbytné. 

 • Proces testování zaručuje, že software bude fungovat podle očekávání zákazníků. 
 • Identifikuje problémy v počáteční fázi vývoje. 
 • Objevuje problémy v dřívějších fázích SDLC, zajišťuje správné využití zdrojů a zabraňuje zvyšování nákladů. 
 • Testovací tým přináší do procesu pohled zákazníka a najde nevhodné funkcionality, které může vývojář přehlédnout. 
 • Jakákoliv porucha, závada nebo chyba pozorovaná zákazníkem zkresluje důvěryhodnost firmy, a pouze testování může zajistit, aby k takové situaci nedošlo 


Co je to Test plán? 
Je to záznam procesu plánování testů. Popisuje rozsah, zdroje, přístup a harmonogram plánovaných testovacích činností.  

Identifikuje:  

 • testovací úkoly  
 • funkce, které mají být testovány  
 • testovací prostředí  
 • vstupní a výstupní kritéria  
 • kdo bude provádět každý úkol  
 • všechna rizika pro naplánování pohotovosti  

Co je testovací případ? 
Testovací případ je sled akcí a pozorování, které se používají k ověření požadované funkce. 
Dobrý testovací případ pomáhá identifikovat problémy v požadavcích nebo designu aplikace. 

Dokažte, jak se orientujete v prostředí testingu. 

Ideální je, pokud má uchazeč za sebou nějaké zkušenosti v nástrojích, doprovázejících profesi testování. Jedná se o nástroje například: Jira, HPQC, HP ALM, TestRailTestLinkJunoOne apod. Pokud se tester zaměřuje na oblast automatizovaného testování, měl by mít povědomí o nástrojích SoapUI či Selenium. Jestliže zvládá alespoň nějaký z nich, měl by dokázat, do jaké míry se v nich dokáže orientovat a být připravený na nějaký praktický úkol. 

Co zaměstnavatelé dále oceňují? 
Každý uchazeč, který projeví značnou dávku motivace a ochoty učit se novým věcem hned stoupne v ceně. Pokud je budoucí tester schopen přicházet s vlastní invencí, návrhy na možnou optimalizaci, je samostatný, ale zároveň schopný a ochotný pracovat v týmu, pozice Testera je pro něj více než ta pravá. 

Pokud se tedy snažíte proniknout do světa testingu, zajímá vás, jak věci fungují, chcete se podílet na zlepšování procesů, jste již zkušeným testerem nebo vám naopak chybí dostatečná kvalifikace či dovednosti z daného oboru, nikdy není pozdě vyzkoušet něco nového, pokud v člověku dřímá motivace a chuť se učit. 

Comments

Popular posts from this blog

DevOps tools - choose wisely!

Clutch Names Denevy As A Top Developer in the Czech Republic for 2021

Test Strategy is not only document