Compatibility testing aneb jak vyhovět všem. CZ

Rozumět prohlížečům, operačním systémům a různým zařízením musí v dnešní době snad každá moderní aplikace nebo framework pro tvorbu webových stránek.

Milióny lidí v dnešní době navštěvují Internet přes různé OS a verze prohlížečů. Z důvodu očekávání, že finální produkt bude fungovat vždy a všem, musíme brát v potaz požadavky testování mobilních aplikací, webových stránek a portálů.

Je proto zcela zásadní položit si otázku "Jaké je optimální pokrytí OS a webových prohlížečů z pohledu testování kompatibility".

Na to, abychom zodpověděli tuto otázku, bude nutné jisté rozdělení problematiky, a to na jednotlivé oblasti:
  • druhy zařízení, které přistupují k aplikacím a webům, a jejich rozlišení,
  • druhy webových prohlížečů,
  • operační systémy a jejich verze.


Distribuce provozu (Q4/2019 - zdroj):
Mobilní telefony: 51,74%
Stolní PC: 45,61%
Tablety: 2,65%

Není snad žádným překvapením, že mobilní zařízení aktuálně válcují trh a budoucnost tedy nebude nejspíš jiná. Tudíž zobrazení a testování aplikací či webových stránek v těchto zařízeních bude nutností. Uživatel průměrně denně stráví na tomto typu zařízení 7 hodin, proto je zcela zásadní testovat je prioritněWebové prohlížeče (zdroj):
Chrome 64,45%
Safari 17,57%
Firefox 4,58%
Samsung internet 3,28%
Edge Legacy 2,19%
Prohlížeč UC 2,16%

Hlavním rozdílem webových prohlížečů je různý způsob vykreslování (tzv. "rendering engine"), a můžeme je rozdělit na základní oblasti: 
·      Safari i Opera jsou postaveny na WebKitu,
·      Chrome používá Blink,
·      a Firefox běží na Gecko.

Tato různorodost implementace má zásadní dopad na koncového uživatele a vhodný výběr technologií.

V průběhu testování se potýkáme s problémem, že výrobci webových prohlížečů ne vždy důkladně implementují W3C standardy, což musíme zohlednit u některých specifických implementací knihoven.


Distribuce OS (zdroj): 
Android 38,9%
Windows 35,29%
iOS: 14,97%
OS X: 8,07%
Linux: 0,89%
Jiné: 0,83%

Top 5 světových Smartphone společností a jejich podíl na trhu (%) (zdroj)


Čtvrtletí
2019Q3
Samsung
21.8%
Huawei
18.6%
Apple
13.0%
Xiaomi
9.1%
OPPO*
8.7%
Ostatní
28.8%

Existuje tedy 6 odlišných obchodních platforem jen pro Android.
Další proměnné do toho vnáší například:
·      verze Android based OS pro zařízení těchto výrobců,
·      minimálně 5 různých distribucí "Android core"
·      a cca 9 speciálních android implementací

V rámci návrhu testů je potřeba implementovat jistou prioritizaci:
1.     zařízení,
2.     OS,
3.     prohlížečů,
4.     a rozlišení dle cílové lokality a dostupných dat s ohledem na cílovou skupinu.

Obecně je možné říci, že bude nutné pokrýt tyto oblasti testy alespoň pro zasažení cca 70% uživatelů:
  • 3 druhy zařízení - mobilní telefon/tablet, desktop/laptop
  • 2 verze iOS
  • 4 verze Android
  • 5 "custom" implementací Android 
  • 5 druhů webovych prohlížečů a minimálně jeden nejpopulárnější
  • 5 druhů rozlišení

Popular posts from this blog

DevOps tools - choose wisely!

Clutch Names Denevy As A Top Developer in the Czech Republic for 2021

Test Strategy is not only document