Webové služby - rychlý úvod do testování WS aneb jak získat první odpověď v nástroji SoapUI CZ


Potřebujete začít s testováním webových služeb? Už jste někdy slyšeli o REST nebo SOAP?

Při vytváření softwaru, který je připojen k internetu, je obvykle nutné komunikovat mezi aplikačními službami. V rámci našeho uvedeného příkladu komunikace probíhá mezi službami prostřednictvím protokolu HTTP. SOAP nebo REST jsou způsoby, jak snadno komunikovat prostřednictvím HTTP.

REST (Representational state transfer) je architektura, definující způsoby, které mohou být použity pro komunikaci mezi webovými službami, které byly zavedeny v HTTP 1.1

SOAP (Simple Object Access Protocol) je specifikace protokolu, dovolující komunikaci strukturovaných informací mezi webovými službami.

Kde do toho vstupuje SoapUI

Podle společnosti Smartbear je SoapUI předním světovým funkčním testovacím nástrojem pro testování SOAP a REST. Jelikož existuje verze s otevřeným zdrojovým kódem, zkusme to.


Po instalaci jsme přivítání touto obrazovkou.Můžeme zavřít výukový program a kliknout na tlačítko SOAP v levém horním rohu. To nás provede vytvářením nového projektu SOAP.

Použijeme vzorovou kalkulačku dostupnou na adrese  http://www.dneonline.com/calculator.asmx?wsdl 
Můžete navštívit tento odkaz a zobrazit obsah tohoto WSDL.

Co je WSDL?

WSDL je popis funkcí síťových služeb. Popisuje veřejné rozhraní webové služby, jeho vstupy a výstupy konkrétních funkcí. Podporované operace a zprávy jsou popsány abstraktně, a  omezují se na konkrétní protokol a formát.

Vložte cestu WSDL http://www.dneonline.com/calculator.asmx?wsdl do pole Initial WSDL / WADL (z tohoto bude extrahován název projektu) a stiskněte OK.SoapUI tyto informace zpracuje a vytvoří projekt s importovaným WSDL dostupným v navigátoru.Otevřte nejdříve „Request 1“ vygenerovaný pro operaci „Add“ a klikněte na něj dvakrát, čímž se otevře následující okno.
Tato operace sečte čísla, která napíšeme místo značek otazníků (?). Náš požadavek bude vypadat takto. Pro vytvoření požadavku je nutné stisknout zelené tlačítko "play" umístěné v levém horním rohu žádosti.
Gratulujeme, nyní máme první odpověď!

Popular posts from this blog

DevOps tools - choose wisely!

Clutch Names Denevy As A Top Developer in the Czech Republic for 2021

Test Strategy is not only document