Skip to main content

Juno miluje Jiru! CZ

Není nic lepšího, než když spolu dvě složky fungují naprosto synchronně. Test Case Management systém JunoOne od společnosti Denevy je navržen a vyvinut speciálně pro správu testů a řízení testovacích incidentů a jeho zásadní předností je plná kompatibilita se systémem JIRA. Tuto možnost propojení ocenilo již mnoho spokojených zákazníků. Přečtěte si více informací o našem projektu zaměřeného na integraci JunoOne s nástrojem JIRA v naší  case study zde 
Juno vs Jira

Comments

Popular posts from this blog

Webové služby - rychlý úvod do testování WS aneb jak získat první odpověď v nástroji SoapUI CZ

DevOps tools - choose wisely!

One of ours DevOps implementation could be described like most effective and simple way to move forward. CI/CD is based on Gitlab and other activities are integrated together like this:
JunoOne - Test management system with issue tracking and much moreGit distributed version-control system for tracking changes in source code during software development
Jira - software development tool used by agile teams
Gradle - From mobile apps to microservices, from small startups to big enterprises, Gradle helps teams build, automate and deliver better software, faster.
Selenium -  If you want to create robust, browser-based regression automation suites and tests, scale and distribute scripts across many environments, then you want to use Selenium WebDriver, a collection of language specific bindings to drive a browser - the way it is meant to be driven.
Php Unit - PHPUnit is a programmer-oriented testing framework for PHP. It is an instance of the xUnit architecture for unit testing frameworks.
jUnit